بهار

۲۵ فروردین ۱۳۸۹نوشته ای با حال و هوای بهار برای دوستان بهار دل:

بهار فرصت است…

بهار فرصت شکوفا شدن است …

بهار فرصت به خود اندیشیدن است …

بهار فرصت خندیدن در گریه آسمان است …

بهار فرصت رقصیدن در پهنای باد است …

بهار فرصت عاشق شدن است …

بهار فرصت …

هیچ نظری موجود نیست: