نمونه کارهای مرتضی اسدی


مرتضی اسدی - نمونه کار

سایت آموزش و آزمون آنلاین

قالب اختصاصی
طراحی واکنش‌گرا
Wordpress CMS
زبان برنامه‌نویسی: PHP
انجام شده در Asadiwebمرتضی اسدی - نمونه کار

سایت دیزل ژنراتور پیشرویدک

قالب اختصاصی
طراحی واکنش‌گرا
Wordpress CMS
زبان برنامه‌نویسی: PHP
انجام شده در Asadiwebمرتضی اسدی - نمونه کار

سایت شرکت هواپیمایی پارس

قالب اختصاصی
طراحی واکنش‌گرا
فریم‌ورک: Spring Framework
زبان برنامه‌نویسی: Java
انجام شده در Baharan
مرتضی اسدی - نمونه کار

سایت شرکت بهاران

قالب اختصاصی
طراحی واکنش‌گرا
فریم‌ورک: Spring Framework
زبان برنامه‌نویسی: Java
انجام شده در Baharan
مرتضی اسدی - نمونه کار

سایت پیش‌بینی مسابقات ورزشی

قالب اختصاصی
طراحی واکنش‌گرا
فریم‌ورک: Yii Framework
زبان برنامه‌نویسی: PHP
انجام شده در Asadiwebمرتضی اسدی - نمونه کار

سایت بانک اطلاعات رزمندگان دفاع مقدس

قالب اختصاصی
طراحی واکنش‌گرا
فریم‌ورک: Yii Framework
زبان برنامه‌نویسی: PHP
انجام شده در Asadiwebمرتضی اسدی - نمونه کار

سایت صفحه من: اشتراک‌گذاری عکس، فیلم و نرم‌افزار اندروید

قالب اختصاصی
طراحی واکنش‌گرا
فریم‌ورک: -
زبان برنامه‌نویسی: PHP
انجام شده در Asadiweb

مرتضی اسدی - نمونه کار

سایت شرکت خدمات بیمه‌ای سهند مشاور

قالب اختصاصی
طراحی واکنش‌گرا
فریم‌ورک: Spring Framework
زبان برنامه‌نویسی: Java
انجام شده در Asadiweb
مرتضی اسدی - نمونه کار

سایت شخصی مرتضی اسدی

قالب اختصاصی
طراحی غیرواکنش‌گرا
فریم‌ورک: -
زبان برنامه‌نویسی: PHP
انجام شده در Asadiweb

مرتضی اسدی - نمونه کار

سایت مغلطه

قالب اختصاصی
طراحی واکنش‌گرا
فریم‌ورک: Spring Framework
زبان برنامه‌نویسی: Java
انجام شده در Baharanمرتضی اسدی - نمونه کار

موتورجستجوی کاراباما 

قالب اختصاصی
طراحی واکنش‌گرا
فریم‌ورک: -
زبان برنامه‌نویسی: PHP
انجام شده در Asadiwebمرتضی اسدی - نمونه کار

سایت چشم هفتم

قالب اختصاصی
طراحی واکنش‌گرا
Wordpress CMS
زبان برنامه‌نویسی: PHP
انجام شده در Asadiwebمرتضی اسدی - نمونه کار

سایت آگهی و نیازمندی‌های استان بوشهر

قالب اختصاصی
طراحی غیرواکنش‌گرا
فریم‌ورک: -
زبان برنامه‌نویسی: PHP
انجام شده در Asadiwebمرتضی اسدی - نمونه کار

سایت کاریابی ایرانیان کار

قالب اختصاصی
طراحی غیرواکنش‌گرا
فریم‌ورک: -
زبان برنامه‌نویسی: PHP
انجام شده در Asadiweb

مرتضی اسدی - نمونه کار

سایت دست‌نوشته‌های مرتضی اسدی

قالب اختصاصی
طراحی غیرواکنش‌گرا
فریم‌ورک: -
زبان برنامه‌نویسی: PHP
انجام شده در Asadiweb