‏نمایش پست‌ها با برچسب سالی که گذشت. نمایش همه پست‌ها

۲۵ سالگی

۲۲ آبان ۱۳۹۴

این قافله عمر عجب می‌گذرد/دریاب دمی که با طرب می‌گذرد
هر انسان از ۳۶۵ روز سال، تنها یک روز مخصوص و ویژه دارد و آن سالروز تولد است. امروز نیز سالروز تولد من بود. یک سال دیگر هم گذشت و من ۲۵ ساله شدم. امروز با اندکی محاسبه و استفاده از این سایت تعداد سال‌ها، ماه‌ها، روزها، ساعت‌ها، دقیقه‌ها و ثانیه‌های این ۲۵ سال عمرم را حساب کردم؛ نتایج جالب زیر بدست آمد:

۲۳ سالگی

۲۲ آبان ۱۳۹۲
این قافله عمر عجب می‌گذرد/دریاب دمی که با طرب می‌گذرد

هر آدمی در زندگی برای خودش روزهای بخصوصی دارد… یکی از آن روزها، سال‌روز تولد است.
ثانیه‌ها، دقیقه‌ها، ساعت‌ها، روزها،فصل‌ها و سال‌های زیادی گذشتند تا شمارگان عمر من به ۲۳ برسد و امروز ۲۲ آبان ۱۳۹۲ هم سال‌روز تولد من است، یک سال‌روز تولد دیگر…

تولدم مبارک

۲۲ آبان ۱۳۸۹


این قافله عمر عجب می‌گذرد / دریاب دمی که با طرب می گذرد …

روز های زیادی آمدند و رفتند تا که امروز شمارگان عمر من به ۲۰ برسد…

سالروز تولد برای همه معنای مشابهی ندارد…

عده‌ای معتقدند یک سال پیرتر شدند…

عده‌ای معتقدند در سالی که گذشت تجارب فراوانی بدست آوردند…

عده‌ای معتقدند این روز با روز های دیگر سال هیچ فرقی ندارد….